Co chci

Na motiv písně Je veux od Zaz. Pro Srnku.

Kašlu vám na drahé hotely
šperky a ozdoby oželím
na co se schovávat za make-up
vzbuďte se vy spáči hey wake up

Co s auty vilami poskoky
raději chci sledovat potoky
a vidět obrazy v oblacích
než se mi kvůli vám poztrácí

Nechte si své pravdy veliké
stejně nic o pravdě nevíte
ty vaše řeči mě neděsí
chci svůj svět bez vašich obsesí

V životě chci lásku upřímnou
a radost čistou a průhlednou
pro to žít a zemřít lehce jako dech

Svobodně chci chodit krajinou
zpívat si a mluvit latinou
to je má skutečnost to je v mých snech

Kašlu vám na dobré způsoby
kašlu na pokrytce a snoby
chovám se prostě svým způsobem
ty vaše nyánse čert je vem

Skutečný život chci milovat
co není za prachy to chci znát
srdce chci na dlani vždycky mít
o to mě nesmíte oloupit

Ponechám si svoji upřímnost
nechci tu falešnou pozornost
a vaše přízemní starosti
tak to je tak to mám tak to chci

V životě chci lásku upřímnou
a radost čistou a průhlednou
pro to žít a zemřít lehce jako dech

Svobodně chci chodit krajinou
zpívat si a mluvit latinou
to je má skutečnost to je v mých snech

Reklamy

Epitaf

Takový zkouškový překlad jedné anonymní funerální básničky.

Nestůj, neplač nad hrobem mým,
nejsem tam, já v něm neležím.
Stal jsem se větrem, jenž vane.
Jiskrami, jimiž sníh plane.
Paprskem zářícím na zem.
Deštěm, jenž s nebe je házen.
Když probouzíš se do ranního ticha,
ptačím zpěvem, jenž nepospíchá
jsem, vzduchem nechávám se nést.
V noci jsem lehkou září hvězd.
Tak neplakej u hrobu mého,
já smrtí nepadl jsem v něho.

Do not stand on my grave and weep,
I am not there, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripend grain.
I am the gantle autumn rain.
When you awaken in the morning´s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there, I did not die.