Noc před maškarním plesem

Epigram

Vyrábím si masku Krista,
čtu si při tom Darwina.
Je to věc nade vše jistá:
náboženství je kravina.