Slaměný měsíc

Zavři ústa svítí měsíc slaměný
stačí škrtnout sirkou teď
a černá jeho sakristie plamennou
bude mít pleť

Není slov co by bylo třeba vyslovit
vítr mraky déšť a stín
výřeční jsou jak Gorgias v nebytí
opilý z vín

Bůh je mrtev nezrozený konečně
a rádoby svátost lest
ani zbraní není třeba k válčení
pokrytecká čest

Jen slaměný měsíc svítí tak nemluv
a nepotřebuj víc už nic
nechtěj žití smutek naději a to co není
nedívej se do prázdných skic